I samband med coronakrisen har en debatt om gudstro och bönens kraft förts i svensk media. Upptakten var KD-riksdagsmannen Roland Utbults påstående att förbön hjälpt honom bli fri från Covid-19. 

Björn Ulvaeus har i Svenska Dagbladet under rubriken "Svårt att förstå dem som ber till Gud nu" angripit Joel Halldorf , och Halldorf har svarat. 

Detta avsnitt är en reflektion över det som utspelat sig, från den större verklighetens horisont. 

Share | Download(Loading)