Hur ser pandemin ut från en indisk horisont? Hur ser en troende hindu på den globala krisen? 

Ett samtal via skype med Hindol Sengupta, som skrivit boken Being Hindu: Old Faith, New World and You.

Vi borrar i följande frågor: 

Vad är det för skillnad mellan en hindu-förståelse av pandemin och en kristen/västerländsk? 

Finns det likheter mellan begreppet karma och det kristna syndabegreppet? 

Finns det en kollektiv planet-karma? 

Är reinkarnation en realitet? 

Är viruset också Gud? 

OBS - hela avsnittet är på engelska. 

 

Share | Download(Loading)