Karl-Erik Edris, filosof och författare, pratar i detta avsnitt om ett nytt (egentligen nygammalt) sätt att se på utveckling och historiska processer. Han ger oss en bild av livet och människan som är mer konstruktiv och hoppingivande än den vi vant oss vid. 

Vår nuvarande civilisation tycks ha nått vägs ände, och med den berättelsen om tillväxt och eviga framsteg. Men är katastrofen verkligen oundviklig? Hur ser vägen till en bättre framtid ut? 

I boken "Vart är världen på väg?" presenterar Edris ett sätt att förstå vår tid, som om vi vågar släppa in det kan hjälp oss igenom den genomgripande civilisationskris som just nu pågår.

Seriens hemsida 

Facebook 

Share | Download(Loading)