Vi samtalar med Clas Svahn, som är en världsledande kännare av ufo, besök av utomjordingar, vandrande bord, Atlantis, grodregn och andra fenomen i den etablerade vetenskapens utkanter.

Har Clas någon bra förklaring till alla dessa besynnerligheter?

Som bonus efter vår intervju finns det föredrag Clas höll på vetenskapsfestivalen i Göteborg 7 april 2019 – “Finns det intelligent liv i universum?”

Share | Download(Loading)