Är universum ett levande medvetet väsen? Är vår jakt på medvetandet som fisken när den letar efter vattnet den själv simmar i?  Vi fortsätter utforskandet av medvetandet. I två monologer varvas personliga erfarenheter och reflektioner med etablerade teorier och hårresande spekulationer. 

Share | Download(Loading)