Är hjärnan en maskin? Kan stenar tänka? Per Snaprud har skrivit boken Medvetandets Återkomst. Vi pratar om det som kallas “det svåra problemet” (the hard problem of consciousness) och försöken att lösa detta genom teorin om panpsykism.

Share | Download(Loading)