Fortsatta funderingar om Jordan B Peterson och hans budskap. Har Jordan någon framtidsvision för mänskligheten? Är snubben i toppen på hierarki-pyramiden lycklig? Finns det vinster med att härda ut i osäkerhet och kaos?  

Share | Download(Loading)