Ett samtal med Petra Revenue, författare, dramatiker, regissör och konstnärlig ledare på Teater Trixter i Göteborg. Petra delar med sig av sina egna erfarenheter av magi och besöken i det vi kallar den större verkligheten.

Share | Download(Loading)